Prof. Dr. Alparslan DİLSİZ
Dekan V.
Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAŞKESEN Dr. Öğr. Üyesi Evrem GÜLNAHAR
Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı
Kahraman ALPARSLAN
Fakülte Sekreteri